چند بخرم؟ / چند بفروشم؟

اینجا ملک شما بر‌اساس معیارهای مهم ارزیابی می‌شه. بعدش از قیمت ملک‌ با توجه به داده‌های واقعی بازار باخبر می‌شوید تا بتونید موقع خرید یا فروش در مناطق مختلف تهران (محله و بلوک شهری)، تصمیمی آگاهانه بگیرید.